Meppel aan Zee

Meppel aan Zee oktober 2023


De Stichting Meppel aan Zee heeft zichzelf opgeheven. Het doel van de stichting was het behartigen van de belangen van het Meppeler deel van havenbedrijf Port of Zwolle. Dat deed zij met evenementen en door zich te bewegen in verschillende netwerken. Met als meest aantoonbare resultaat de participatie in het onderwijsproject ‘Keuzedeel Maritiem’ van het STC (voluit). De tijd heeft de ambities van de stichting echter ingehaald.


De coronapandemie zette alle goede plannen on hold. Nadat het land weer van het spreekwoordelijke slot ging, ging het ook snel met de ontwikkelingen van het havenbedrijf. Het STECC rapport (link:https://portofzwolle.nl/nl/rapport-duurzame-havenontwikkeling-port-of-zwolle) dat het havenbedrijf liet opstellen, beschrijft de grote opgaven waar de havens zich de komende jaren voor gesteld zien. Dit maakt het belang van goede behartiging bij overheden nog eens extra groot.

Het bestuur van Meppel aan Zee kwam dan ook tot de conclusie dat deze verantwoordelijkheid beter bij ondernemersorganisatie ICC Parkmanagement Meppel ondergebracht kon worden. Enkele vruchtbare gesprekken met het bestuur van ICC Parkmanagement leidden ertoe dat de havenbelangen in Meppel ondergebracht werden in een speciale werkgroep. Daarop besloot het bestuur van Stichting Meppel aan Zee tot opheffing van de stichting.


Founder en aanjager Bart Beltman gaat Meppel aan Zee voortzetten als privépersoon. Daarbij gaat hij de naam Meppel aan Zee als merknaam voor de positionering van Meppel havenstad gebruiken.


Dit is te volgen via:

Website:
www.beltman-shipping.nl

Instagram:
Bart Beltman
Meppel aan Zee

Youtube:
Bart Beltman - YouTube